Úvod

"Vědění nestačí; musíme to použít. Ochota nestačí; musíme to udělat."

J. W. Goethe

Team Training je vzdělávací a poradenskou společností působící v České republice od r. 1991.

Neustále doplňované znalosti, účinné metody a zodpovědnost při realizaci vzdělávacích a podpůrných programů dávají našim klientům záruku, že od nás obdrží kvalitní řešení rozvojových potřeb, v nichž klíčovou úlohu hrají lidé – jejich motivace, sociální dovednosti a schopnost dosahovat výsledků se svými týmy. Využíváme zkušenosti zahraničních parnerů a poznatky z českého prostředí a pomáháme firmám i jednotlivcům uskutečňovat udržitelné změny, podporující jejich podnikatelské, resp. rozvojové cíle.

Vytváříme programy "ušité na míru", kterými svým zákazníkům pomáháme s rozvojem osobnosti a dovedností manažerů a jejich pracovníků a zejména s řešením konkrétních podnikatelských potřeb v oblastech obchodu, výroby a služeb. Užíváme k tomu facilitaci, tréninkové programy, konzultace a koučování. Tyto nástroje průběžně aktualizujeme podle nejnovějších poznatků v oboru.

Aktuální poznatky a trendy v metodice vzdělávání a poznatky z řízení procesů pro dosažení udržitelné změny sdílíme s našimi partnerskými společnostmi. Programy adaptujeme podle aktuálních potřeb firem a kultury, v níž působíme. Měřítkem úspěšnosti práce je dosažení cílů našich zákazníků.

 

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK