Trénink MQ

V oblasti podnikání vzrůstá v současné době zájem o aplikaci myšlenek pozitivní psychologie (jedním z jejích autorů je Martin Seligman). Významným tématem pozitivní psychologie je optimismus a jeho vliv na různé faktory lidské aktivity. Výzkum dokazuje, že lidé s vysokou úrovní optimismu jsou schopni úspěšně jednat nejen ve známých situacích, ale také v případech vysokého rizika a stresu. Jsou schopni formulovat a dosahovat ambiciózní cíle a získat více uspokojení z vlastních úspěchů. Vyvstává otázka, zda je možné měřit a rozvíjet úroveň optimismu. Ano, obě věci jsou možné.

Chování člověka je určováno nejen jeho typem osobnosti, geny a vyznávanými hodnotami, ale také jeho postojem k různým událostem a schopností interpretovat je jako pozitivní nebo negativní. Není snadné změnit chování a emocionální reakce. Avšak tím, že změníme postoj k vnější události, můžeme ovlivnit svůj úspěch a výsledky.

MQ program - program rozvoje mentality (mentálního quocientu) vyhodnocuje a analyzuje faktory určující náš optimismus nebo pesimismus. Pracuje s našimi domněnkami, které ovlivňují pozitivní nebo negativní postoj k událostem našeho života.

MQ test dává představu o tom, jak zdatní jsme díky našemu vnitřnímu dialogu, který nás ovlivňuje v takových oblastech, jako jsou:

  • osobní efektivita
  • flexibilita a schopnost rozvíjet se
  • úroveň vnitřní energie
  • iniciativa a tvořivost
  • motivace
  • vytrvalost
  • celkový zdravotní stav

MQ test a tréninkový program může být použit při náboru k pochopení motivace uchazečů a jejich potenciálu v nové pozici, pro kariérní plánování, rozvoj týmu, při koučování během probíhajících změn apod.

Použití testu a tréninkového programu MQ pomůže podpořit úspěšnost organizací prostřednictvím rozvoje potenciálu jejích zaměstnanců. Tím umožňuje více využívat zdroje a pozitivně ovlivnit kariéru a život zaměstnanců.

Autory programu jsou Eszter Kovacs a Zsuzsanna Szalay, Profil Training (Maďarsko). Trenéři, kteří poskytují MQ program v České republice, jsou držiteli certifikátu Profil Training.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK