Team Building

Teambuilding je výraz složený z anglických slov „team“ (tým) a „building“ (budování). Opravdu při něm jde o budování, tvorbu, stmelování či další rozvoj týmu, posílení kvality vztahů a spolupráce. Může probíhat v místnosti („indoor“). Obvykle jej však uskutečňujeme přinejmenším z převážné části formou aktivit probíhajících mimo seminární místnost, v přírodě („outdoor“) – s následným vyhodnocením, reflexí, načerpáním poučení, zamyšlením nad možnostmi aplikace do firemní praxe.

Teambuilding skvělým způsobem umožňuje tzv. zážitkové učení.

Zážitkové učení je ve světě vzdělávání vysoce hodnoceno. Z jakého důvodu či z jakých příčin? Osmdesát procent lidského poznání pochází z vlastních, tedy nepřenosných zážitků. A také proto, že neuvěřitelným způsobem zvyšuje zapamatovatelnost. Je založeno na vytváření nevšedních zážitků, které vznikají při aktivním řešení nejrozmanitějších úkolů, od intelektových po pohybové. Ty se pak analyzují, vyhodnocují a reflektují s ohledem na praxi účastníků.

Přitom opouštějí účastníci teambuildingu tzv. zónu komfortu. To je prostor, kde je jim dobře, všechno znají, cítí se pohodlně a bezpečně. Nic je tam nemůže překvapit nebo ohrozit. Ale co to znamená pro jejich další rozvoj?

A tak se vydávají za hranice známého a ocitají se v zóně učení, kde je spousta nových podnětů, na které zvyklí nejsou. To je může buď stresovat a nutit ke kroku zpět, nebo je to naopak může vyburcovat k výjimečným výkonům, pokroku, rozvoji, růstu… A o to přece jde u jednotlivců i celých týmů!

Opouštění zóny komfortu je tedy právě u teambuildingu, resp. u aktivit prováděných v jeho průběhu, velice časté. Účastníci si při nich nejednou ověří, že dokážou třeba i mnohem více, než si původně mysleli. A tuto nesmírně cennou zkušenost si odnášejí poté do svého profesního i osobního života…

Čím se dále teambuilding, založený obvykle na outdoorových aktivitách, v našem pojetí vyznačuje? Uvádíme několik charakteristických bodů:

  • citlivý přístup ke všem účastníkům,
  • důkladné zajištění bezpečnosti při všech aktivitách,
  • promyšlená struktura, vyvážený a pestrý sled originálních programů v přírodním prostředí a následné společné rozbory,
  • vytržení ze stereotypů, aktivní nasazení a práce,
  • orientace na cíl a převádění nabytých zkušeností do praxe.

Na přání zákazníka zajišťujeme i akce teamspiritového charakteru. U nich se zpravidla jedná o atraktivní, nevšední a dynamické programy. Ty mají za úkol zejména přinést příjemný a zajímavý společný zážitek, pobavit, posílit týmového ducha.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK