Talent management

„Talent je nejvzácnějším zdrojem vyskytujícím se v dnešním moderním světě.“

V současném světě podnikání, který charakterizuje globální konkurence a zrychlující se inovace, jsou konkurenční výhodou organizace její lidé. Vhodným nástrojem systematické práce s talenty je koncepce talent managamentu, která umožní efektivnější fungování organizace.

Talentovaným zaměstnancům, je zapotřebí věnovat mimořádnou pozornost, a to od jejich pečlivého výběru přes řízení kariéry a rozvoj osobnosti až po jejich hlubší identifikaci s organizací.

Koncepce talent managementu se nespecializuje pouze na vrcholové manažery, ale na talenty a klíčové pracovníky napříč celou strukturou organizace. Kromě individuální identifikace talentů se zaměřuje i na jejich spojování do týmů. Součástí koncepce je také budování vhodného pracovního prostředí, pěstování firemní kultury, slušného přístupu nadřízených, plánování nástupnictví a odměňování. Samozřejmostí je, že úspěšný talent management musí být napojen na podnikatelskou strategii organizace.

Kdy začít využívat talent managamentu? Například tehdy, když:

 • v organizaci dosud nebyla řešena otázka identifikace a potřeby talentů
 • v organizaci vznikají potíže s obsazováním nejdůležitějších pozic
 • organizace nemá dostatek kvalifikovaných lidí
 • talenty se daří získat, ale ne udržet
 • zvýší se fluktuace zaměstnanců
 • v organizaci se nedaří nalézat talenty a identifikovat zaměstnance s vysokým potenciálem
 • v budoucnu se očekává výrazný organizační růst vyžadující přítomnost zkušených zaměstnanců
 • obtížně se nalézá rovnováha mezi snahou udržet zaměstnance na jejich pozici a současně jim poskytovat příležitosti pro jejich rozvoj

Základní přínosy talent managamentu jsou:

 • identifikace a udržování talentovaných zaměstnanců
 • organizace je pro talenty atraktivním zaměstnavatelem
 • talentovaní zaměstnanci podávají efektivnější výkon
 • pokles nákladů na fluktuaci a nábor nových zaměstnanců
 • talentovaní zaměstnanci jsou umístěni na vhodných pozicích a jejich potenciál je lépe využit
 • efektivnější plánování nástupnictví na klíčové pozice

Tři základní oblasti talent managementu jsou:

 • získání,
 • rozvoj,
 • udržení talentů.

Ve všech těchto třech oblastech vám lektoři, kouči a konzultanti společnosti Team Training mohou nabídnout své schopnosti a zkušenosti a pomoci vám s radou i se zajištěním konkrétní činnosti (organizaci assessment a development center pro výběr a rozvoj talentů, na míru šité vzdělávací programy, individuální a skupinový koučink, facilitaci workshopů, teambuilding aj.)

Talent management je v současnosti celosvětově nejaktuálnějším tématem fungování organizací a prioritní oblastí manažerů věnujících se řízení lidských zdrojů v úspěšných firmách. Zavedení této koncepce má pro organizaci prokazatelné přínosy a obzvláště v dnešní době je významným vykročením za prosperitou.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK