Finanční řízení podniku - simulační hry pro nefinanční manažery

Simulační hra je účinná tréninková metoda, která svým interaktivním provedením podporuje trvalost naučeného. Zábavnou a vzrušující formou udržuje vysokou úroveň pozornosti účastníků.

Během simulace týmy účastníků řídí své vlastní firmy. Firmu představuje hrací plán s vyznačenou strukturou a procesy firmy, které odpovídají všemu od toku materiálů, výroby, zaměstnaneckých týmů. Všechny procesy se odrážejí ve finačních operacích, které účastníci průběžně zaznamenávají.

Do nabídky jsme vybrali dvě simulační hry, které odpovídají potřebám týmů výrobního podniku:
- Business Live
- Management Live
Obě hry probíhají ve třech hospodářských letech. Po každém roku účastníci sestaví Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a Cash Flow. Průběžně se seznamují s finančními ukazateli, které popisují úspěšnost finančního řízení podniku.

V závěru simulace budou účastníci znát význam finančních ukazatelů a rozumět vztahům mezi nimi (ROI, ROS, ROE, EAT, EBIT, EBITDA, EVA), budou umět číst Rozvahu a Výsledovku, porozumí významu cash flow, řízení pracovního kapitálu (WC), cenové kalkulace a strategického plánování (to poslední trénují zejména při verzi Management Live).

Tyto dvě hry se liší tím, že Management Live obsahuje navíc simulaci konkurenčního chování mezi firmami na trhu (během tréninku si konkurují jednotlivé týmy u hracích stolů) a nabízí poučení z vlastních správných a nesprávných strategických rozhodnutí „managementu firem“.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK