Prodej

Již od zahájení činnosti společnosti Team Training jak v zahraničí (1973), tak v České republice (1991) patří trénink prodejních dovedností mezi nejčastěji poptávané, nabízené i realizované aktivity.

Firmy si jsou velmi dobře vědomy, jaký význam pro ně úspěšný prodej má. Jak praví staré čínské přísloví: „Pluh uživí jednoho člověka, obchod tisíc lidí.“ Proto hraje kvalita lidí, kteří obchodují, prodávají, tak významnou úlohu.

Team Training firmám může garantovat, že lidé, kteří budou dále podporovat a rozvíjet jejich prodejce, obchodní zástupce/reprezentanty/představitele, poradce, konzultanty, jak rozmanitě bývají dnes obchodníci označováni, mají sami s prodejem bohaté zkušenosti. Nejde tedy o lektory, kteří se prodej sice snaží naučit druhé, ve skutečnosti však sami dosud neprodali ani špendlík…

Prodejní tréninky jsou „šity na míru“ konkrétním potřebám a požadavkům skupin z různých firem. Jejich součástmi mohou být např.:

  • plánování práce obchodníka,
  • příprava na konkrétní jednání,
  • vlastní obchodní rozhovor – od navázání kontaktu po uzavření jednání
  • analýza obchodního rozhovoru a administrativa.

Tímto příkladem chceme ukázat, že jsme připraveni vést obchodníky k tomu, že úspěšný prodej je proces. Že vlastní obchodní jednání, včetně kladení otázek, argumentace či zvládání námitek, je „jenom“ špičkou ledovce, byť samozřejmě velmi významnou.

Posilujeme obchodníky také při zvládání stresové zátěže, emocí jejich i zákazníků či při prohlubování poznání osobnosti své i druhých.

Pro oblast prodeje disponujeme i něčím zcela jedinečným, a to modelem „Kruh kvalitního prodeje“. Ten jsme vyvinuli v rámci Team Training International. Jedná se o holistický model, popisující aktivity ve všech fázích vztahu zákazník – dodavatel. Každý jeho kvadrant reprezentuje dílčí fázi prodejního procesu a je rozdělen do tří klíčových aktivit.

Jednotlivé aktivity jsou spojeny se symbolem konkrétního zvířete. Tato analogie možná někomu připadá dětinská, charakteristika každého zvířete však koresponduje s příslušnou aktivitou a chováním obchodníka, resp. firmy. Zároveň působí jako mentální kotva, připomínající, co vše je v rámci této aktivity zapotřebí udělat.

Velmi dobré zkušenosti máme také s trém vedoucích pracovníků v oblasti prodeje nebo key account managerů. Právě při práci s nimi nabývá využití modelu „Kruh kvalitního prodeje“ ještě více na zajímavosti a důležitosti.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK