RNDr. Karel Šuranský

Jednatel; trenér, konzultant, kouč

Vzdělání a zkušenosti:

- odborná fyzika na Universitě J.E. Purkyně v Brně

- 13 let ve vývojovém oddělení podniku leteckého průmyslu

- od r. 1992 lektor firmy Team Training;

- od r. 1996 jednatel této společnosti.

- od r. 1993 připravoval a prováděl tréninky a konzultace v Polsku; společník Team Training Polska

Navrhuje a vede jednotlivé tréninky a vzdělávací projekty pro mezinárodní i české firmy, koordinuje trenéry, konzultanty a kouče v rozsáhlejších projektech.

Od. r. 1992 získával vědomosti a rozvíjel profesní dovednosti

- v Akademii Team Training International, kde mj. prošel tréninkem koučovacích dovedností.

- v kurzech NLP na institutu pro NLP (Dr. Zorica Gajič),

- v dvousemestrálním studiu psychologie a v kurzech pozitivní psychologie na Masarykově univerzitě v Brně

- absolvováním Management Consultancy Development Programme v programu Phare v r. 2000.

 

Certifikáty:

- Mentality Training, Profil Training, Maďarsko, v r. 2009

- Situativní leadership II v r. 2010 a nová modifikace SLX v r. 2015, Ken Blanchard Company, USA

- Koučink, Team Training International, Rakousko, 2007

 

Profesní zaměření:

- leadership a management, řízení změn, projektový management,

- řešení konfliktů, vyjednávání,

- koučink a rozvoj prodejních a řídících dovednosti,

- moderace a facilitace workshopů pro řešení konkrétních rozvojových situací.

 


KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK