Organizační rozvoj

  • Podpora při stanovování a implementaci firemních vizí, strategií a hodnot; změny firemní kultury
  • Workshopy zaměřené na vytváření nové organizační struktury podniku
  • Workshopy zaměřené na stanovení podnikatelských cílů, jejich dosahování a volbu vhodných opatření
  • Celofiremní konference zaměřené na budoucnost podniku (změny strategických cílů, nová vize, změna organizační struktury apod.)
  • Příprava realizačních týmů na realizaci významné změny a jejich podpora při zavádění změny do praxe

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK