GAMIFIKOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ - co to je a k čemu je? Prezentace v Praze 18.1. 2018.

03.01.2018

Jádrem metodiky je myšlenka, že nejúčinnějším způsobem, jak se učit, je autentická a poutavá zkušenost, která vzbudí v člověku potřebu dosáhnout více. Přesně tento zážitek poskytují hry. Vytvářejí hlubokou potřebu zapojit se, přinášejí inspirativní myšlenky a podporují zkoumání vlastního myšlení bez obav z chyb a kritiky a efektivně simulují situace v reálném životě. HRA BUDE UČENÍM A UČENÍ BUDE HROU.

 

Tel.: 603 437 431 - RNDr. Karel Šuranký.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK