Management a leadership

Od managementu k leadershipu

Současná doba přináší manažerům nové komunikační technologie, zvýšené požadavky na výkon spolupracovníků, potřebu řídit rozptýlené týmy a vytvářet ve svých firmách prostředí vysoké důvěry v podmínkách sociálních a ekonomických změn. Toto prostředí vede k rychlejšímu vyzrávání osobnosti manažera, k potřebě umět rychle aplikovat nově nabyté poznatky a dovednosti do praktických činů při řízení a rozvoji týmů i jednotlivců. Je stále potřebnější, aby manažeři byli schopni ovlivňovat postoje spolupracovníků a uměli řídit více participativním a méně direktivním stylem. Trenéři, konzultanti a koučové naší společnosti podporují rozvoj vedoucích pracovníků právě tímto směrem. Využívají při tom, kromě nejnovějších poznatků v oboru, také zkušeností s vedením týmů a řízením projektů ze své vlastní praxe.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK