Koučování týmů

Vedoucí pracovníci jsou dnes více než kdy jindy odkázáni na opravdu fungující spolupráci lidí ve své firmě. Pro tu jsou zapotřebí plynulá a vzájemná výměna informací, otevřená komunikace i sdílená představa o cílech a pocit vzájemné sounáležitosti.

Při koučování týmů, oproti jednotlivcům, mají vliv na výsledek vzájemné vazby mezi jeho členy, týmová dynamika. Členové týmu mohou vzájemně posilovat týmový efekt (synergii), nebo se naopak může jejich výkon vzájemně tlumit.

Ve firemních procesech se setkávají jedinečné individuality, jež se odlišují vnímáním, hodnotami, aspiracemi, cíli, životními perspektivami a chováním. Díky tomu vznikají „tření“ a konflikty s negativními důsledky pro jednotlivce a firmu a nebo je možné tuto různorodost naopak využít k nastavení vysokého výkonu.

Při koučování týmů vytváříme atmosféru, v níž mohou všichni členové skupiny uplatnit své rozdílné znalosti a zkušenosti. Pozornost je zaměřena také na vyjasnění příčin konfliktu, místo léčby příznaků - pokud konflikty vznikají. Tento přístup podporuje trvalé zlepšení vedení lidí a jejich výkonu a posiluje „samořídící“ schopnosti skupiny.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK