Koučování jako styl vedení

Zvláště v posledních letech se od vedoucích pracovníků očekávají stále častěji znalosti a dovednosti v oblasti koučování, aby byli schopni individuálně podpořit své spolupracovníky. Na rozdíl od koučování externím koučem zde jde o průběžné a dlouhodobé vedení orientované na rozvoj. Nadřízený, kromě toho, že radí, instruuje, využívá právě při koučování specifické koučovací techniky a metody, aby dále rozvíjel své spolupracovníky.

V průběhu tréninku vás naši lektoři - koučové seznámí s podstatou koučování, potřebnými kompetencemi kouče a ukážou vám, jak můžete učinit trvalou podporu svým spolupracovníkům ještě úspěšnější. Po absolvování tréninku budete umět využívat rozmanité nástroje koučování a také vědět, jak podstatně zefektivnit svůj přístup ke spolupracovníkům. Díky vysokému stupni propojení tréninku s praxí, díky aplikaci a nácviku metod pod supervizí a díky přiblížení metod prostřednictvím minipřednášek, diskuzí a ukázek dokážete uplatnit naučené metody a techniky v běžném pracovním dni.

Naši koučové prošli speciálním výcvikem v zahraničních i českých vzdělávacích firmách, mají za sebou mnohaletou praxi a respektují obecně uznávané etické zásady a kvalitativní standardy koučinku.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK