Komunikace po telefonu

V našem životě nabývá komunikace prostřednictvím telefonu stále více na významu. To se samozřejmě týká velmi výrazně také jeho pracovní části.

Pro některé představuje telefonování jeden z mnoha prvků, z nichž se skládá puzzle jejich pracovní činnosti. Pro jiné je dokonce potomek Bellova přístroje a zacházení s ním tím hlavním, co je živí.

Pro obě skupiny pořádáme již po léta specializované kurzy komunikace po telefonu. Při nich využíváme mj. i kvalitního technického vybavení umožňujícího telefonáty nahrávat a následně pak vyhodnocovat. Slyšet svůj hlas i použitá slova, to, jak jsem zvládl(a) všechna možná úskalí telefonátu, plus zpětná vazba od dalších účastníků kurzu a pochopitelně od trenéra, bývá naprosto zásadním momentem v dalším rozvoji dovednosti komunikovat po telefonu…

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK