Individuální koučink

V individuálním dialogu mezi koučem a koučovaným dochází k dalšímu osobnímu rozvoji, který se vyznačuje orientací na cíl, přesností a rychlostí. Podle potřeby je možné vzít v úvahu i rámcové podmínky privátní povahy či zahrnout do koučování cíle týkající se optimální rovnováhy mezi prací a soukromým životem („work-life-balance“). Tak může koučování podpořit sebeuvědomování, rozhodování i postoje.

Ve firmách nabývá na významu individualizovaný rozvoj úměrně s tím, jak významný je přínos pracovníka pro firmu. Roste podíl individuálních metod rozvoje a koučink je jednou z nich. Bývá často benefitem, který se nabízí talentovaným pracovníkům nebo těm, kteří byli nebo budou povýšeni, připravují se na vedení projektů nebo mají zvládnout mimořádný úkol.

Naši koučové jsou excelentně připraveni pro praxi, mají velké zkušenosti v nejrůznějších oblastech, jež koučovaní řeší, a také jsou výborně vybaveni kompetencemi pro oblast mezilidské komunikace.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK