Filozofie

Filozofie spolupráce s našimi zákazníky vychází z poslání, vize a hodnot Team Training International.

Poslání

 • Team Training, spol. s r. o. je součástí mezinárodní skupiny tréninkových a konzultačních firem Team Training International.
 • Poskytujeme svým zákazníkům služby v souladu s nejvyššími standardy v této oblasti.
 • Podporujeme rozvoj organizací v souladu se zásadou: "Ekonomika pro lidi".
 • Pomáháme organizacím dosahovat jejich cílů a rozvíjet lidský potenciál v souladu s chápáním organizace jako hospodářského a sociálního systému.
 • V organizacích, s nimiž spolupracujeme, podporujeme otevřenou a kompletní komunikaci, orientaci na tým, týmovou spolupráci, participativní leadership, uplatňování humanistických hodnot v ekonomickém prostředí a orientaci na zákazníka.
 • Podporujeme u našich zákazníků kreativní hledání způsobů pro dosažení jejich cílů.

Vize

 • Team Training International poskytuje podporu hospodářským jednotkám našich zákazníků ve všech evropských zemích v příslušných jazycích.
 • Minimálně 50% obratu vytváříme návrhem a realizací procesů změn u našich zákazníků.
 • Naše spolupráce s jednotlivými klienty je dlouhodobá, protože si ověřili, že jim reálně pomáháme dosahovat jejich podnikatelské cíle.
 • Naše organizace je založena na úspěšné spolupráci s partnery, kteří s námi sdílejí základní hodnoty a principy podnikání.
 • Team Training International je centrem, v němž probíhá synchronizace, vzdělávání, sdílení energie, znalostí a zkušeností.
KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK