Akademie

"Pokud chceš zůstat na místě, utíkej, jak nejrychleji dokážeš!" Tuto moudrost sděluje Alence v Říši divů Červená královna. Jan Neruda ve svých Zpěvech pátečních píše: "...kdo chvíli stál, již stojí opodál,..."

Bereme si tyto léty prověřené moudrosti k srdci. Neustálé vzdělávání nás udržuje v kontaktu s nejlepšími firmami, které se starají o rozvoj svých zaměstnanců. Každý rok se setkáváme na mezinárodní Akademii, kde si se svými kolegy a kolegyněmi vyměňujeme zkušenosti a získáváme nejnovější poznatky z oboru.

Poslední Akademie Team Training International se uskutečnila 17. – 18. října 2011 ve Vídni

Program:

17. 10.

  • Nové vzdělávání pro konzultanty procesů, Andrea Raab (SRN)
  • Tipy pro "mistrovské skicování na flipchart", Renker Weiss (Rakousko)

as

as as

18. 10.

  • Test "Firo B", Olga Mukhina (Rusko)
as as

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK