Consulting
Training
Coaching
Představení firmy

"Vědění nestačí; musíme to použít. Ochota nestačí; musíme to udělat."

J. W. Goethe

Team Training je vzdělávací a poradenskou společností působící v České republice od r. 1991.

Neustále doplňované znalosti, účinné metody a zodpovědnost při realizaci vzdělávacích a podpůrných programů dávají našim klientům záruku, že od nás obdrží kvalitní řešení rozvojových potřeb, v nichž klíčovou úlohu hrají lidé – jejich motivace, sociální dovednosti a schopnost dosahovat výsledků se svými týmy. Využíváme zkušenosti zahraničních parnerů a poznatky z českého prostředí a pomáháme firmám i jednotlivcům uskutečňovat udržitelné změny, podporující jejich podnikatelské, resp. rozvojové cíle.

Vytváříme programy "ušité na míru", kterými svým zákazníkům pomáháme s rozvojem osobnosti a dovedností manažerů a jejich pracovníků a zejména s řešením konkrétních podnikatelských potřeb v oblastech obchodu, výroby a služeb. Užíváme k tomu facilitaci, tréninkové programy, konzultace a koučování. Tyto nástroje průběžně aktualizujeme podle nejnovějších poznatků v oboru.

Aktuální poznatky a trendy v metodice vzdělávání a poznatky z řízení procesů pro dosažení udržitelné změny sdílíme s našimi partnerskými společnostmi. Programy adaptujeme podle aktuálních potřeb firem a kultury, v níž působíme. Měřítkem úspěšnosti práce je dosažení cílů našich zákazníků.

 

Novinky

03.01.2018 | GAMIFIKOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ - co to je a k čemu je? Prezentace v Praze 18.1. 2018.

Jádrem metodiky je myšlenka, že nejúčinnějším způsobem, jak se učit, je autentická a poutavá zkušenost, která vzbudí v člověku potřebu dosáhnout více. Přesně tento zážitek poskytují hry. Vytvářejí hlubokou potřebu zapojit se, přinášejí inspirativní myšlenky a podporují zkoumání vlastního myšlení bez obav z chyb a kritiky a efektivně simulují situace v reálném životě. HRA BUDE UČENÍM A UČENÍ BUDE HROU.

Team Training, spol. s r. o.
Tyršova 997
686 03 Staré Město

(+420) 572 541 737
teamtraining@teamtraining.cz

více kontaktů

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK